Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Etherische olie lavendel en de studieresultaten

Van lavendel wordt al duizenden jaren beweerd dat het allerlei therapeutische en genezende eigenschappen heeft. Variërend van het opwekken van ontspanning tot het behandelen van parasitaire infecties, brandwonden, insectenbeten, en krampen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de etherische olie lavendel een werkzaam geneesmiddel kan zijn bij de behandeling van verschillende neurologische aandoeningen. Verscheidene dierlijke en menselijke onderzoeken wijzen op anxiolytische, stemmingsstabiliserende, sedatieve, analgetische en anticonvulsieve en neuroprotectieve eigenschappen van lavendel. Deze onderzoeken wekten de mogelijkheid op van een heropleving van de therapeutische werkzaamheid van lavendel bij neurologische aandoeningen. Wij geven je graag een overzicht van de huidige experimentele en klinische kennis over het effect van lavendel op het zenuwstelsel. Reageer vooral onder dit artikel wat jij de belangrijkste onderstaande werking van Lavendel vind. Wij zijn benieuwd!

Etherische lavendel olie van lavendel plant

Lavandula is inheems in de landen rond de Middellandse Zee en Zuid-Europa via Noord- en Oost-Afrika en landen in het Midden-Oosten tot in Zuidwest-Azië en Zuidoost-India. Ze omvat meer dan 30 soorten, tientallen ondersoorten, en honderden hybriden. De verschillende variëteiten van deze plant verschillen in hoogte van 9 centimeter tot wel 10 keer zoveel, hoewel sommige nog hoger kunnen worden naarmate ze ouder worden.

Verschillende soorten lavendel

Lavendel wordt in vier hoofdcategorieën verdeeld. Deze verschillende lavendel kunnen variëren, maar hebben vergelijkbare belangrijke chemische bestanddelen:

 • L. angustifolia, algemeen bekend als Engelse lavendel, is een vorstbestendige soort die vele mooie rassen, habitus en bloesemkleur heeft
 • L. stoechas is een grote plant met groen-grijs blad en late bloei met een zeer sterke geur (soms bekend als Franse lavendel)
 • L. latifolia, een mediterrane grasachtige lavendel
 • L. intermedia, die een steriele kruising is tussen L. latifolia en L. angustifolia
Lavendel etherische olie wordt gemaakt van één van deze vier soorten

Uit welke stoffen bestaat de Lavendel?

Laten we in een klein stukje scheikunde duiken. De voornaamste bestanddelen van lavendel zijn linalool, linalylacetaat, 1,8-cineool B-ocimeen, terpinen-4-ol, en kamfer. Het relatieve gehalte van elk van deze bestanddelen varieert bij elke soort en elke bloem. Lavendelolie, verkregen uit de bloemen van Lavandula angustifolia (ofwel, de Engelse lavendel) door stoomdestillatie, bestaat hoofdzakelijk uit linalylacetaat, linalool, lavandulol, 1,8-cineool, lavandulylacetaat, en kamfer. Hele lavendelolie en zijn hoofdbestanddelen linalool en linalylacetaat worden in onze aromatherapie gebruikt. De belangrijkste bestanddelen van lavendelolie werden geïdentificeerd als 51% linalylacetaat en 35% linalool, gemeten met gaschromatografie en Infrarood analyse.

Meestal wordt lavendel aanbevolen voor orale toediening, maar wordt ook veel gebruikt in aromatherapie. In tegenstelling tot veel andere etherische oliën die in de aromatherapie gebruikt worden, wordt lavendelolie vaak onverdund op de huid aangebracht. De studie van Jager suggereerde dat etherische oliën en hun bestanddelen snel door de huid geabsorbeerd worden. Linalool en linalylacetaat bleken snel in plasma ontdekt te worden na een plaatselijke toepassing met massage, en bereikten hun piekgehalte na ongeveer 19 min. Sinds de middeleeuwen is lavendel een bron van geneesmiddelen, maar ook van parfums, zepen, smaakstoffen en kunstnijverheid. Lavendel heeft een lange geschiedenis van medicinaal gebruik en er wordt gesuggereerd dat het anticonvulsieve, antidepressieve, anxiolytische, sedatieve en kalmerende eigenschappen bezit. Lavendel werd ook voorgeschreven door sommige middeleeuwse artsen zoals Ebn-e-sina en Razi voor de behandeling van epilepsie en migraineaanvallen. Lavendel staat verder ook bovenaan de lijst als het gaat om pijn en tremor.

De laatste jaren hebben inderdaad verschillende dierlijke en menselijke onderzoeken de traditionele geneeskrachtige middelen van lavendel geëvalueerd met behulp van moderne wetenschappelijke methoden. Deze onderzoeken wekten de mogelijkheid op van een herleving van de therapeutische werkzaamheid van lavendel bij neurologische aandoeningen op basis van evidence-based medicine.

Dierstudies

Verschillende dierproeven wijzen op anxiolytische, sedatieve, analgetische, en anticonvulsieve en neuroprotectieve eigenschappen van lavendel.

De variërende eigenschappen van lavendel zoals angstreductie, verlagen bewustzijn, pijnstilling, anti-epilepticum en bescherming van schade tegen hersencellen.

1. Angstreductie

Er werd aangetoond dat lavendel een anticonflictwerking bezit bij muizen. Voortdurende blootstelling aan etherische oliën van lavendel gedurende 7 dagen remde aanzienlijk angst- en depressie-achtig gedrag getest met verhoogde plus-maze en geforceerde zwemtesten bij ratten. Lavendelolie veroorzaakte belangrijke angstremmende effecten in de Geller conflict- en de Vogel conflict-test bij muizen. Linalool, een belangrijk bestanddeel van lavendelolie, veroorzaakte belangrijke anticonflict effecten in de Geller en Vogel tests; bevindingen die vergelijkbaar waren met die van lavendelolie. Effecten van lavendelolie werden vergeleken met chloordiazepoxide, als referentie anxiolyticum, op open-veld gedrag bij ratten. Lavendelolie vertoonde soortgelijke angstremmende eigenschappen als chloordiazepoxide [18]. Het anxiolytische effect van lavendel werd ook vergeleken met diazepam in de verhoogde plus-maze test bij de Mongoolse gerbil. Blootstelling aan lavendelgeur vertoonde een anxiolytisch profiel dat vergelijkbaar was met dat van diazepam bij vrouwelijke gerbils. Onderzoek naar de effecten van ingeademde linalool op angst, agressiviteit en sociale interactie bij muizen toonde anxiolytische eigenschappen in de licht-donker test, verhoogde sociale interactie, en verminderde agressief gedrag.

2. Pijnstilling en Verlagen bewustzijn

Plaatselijk verdovend effect van lavendel en zijn bestanddelen (linalool en linalyl acetaat) wordt zowel in vivo als in vitro dierproeven gemeld. Vivo dierproeven zijn proeven die op een levend organisme zijn getest, waar vitro plaatsvind in het lab op een petrischaaltje. Bij de reflextest met konijnen veroorzaakte behandeling met een oplossing van lavendel etherische olie zowel als met linalyl acetaat of linalool een dosis-afhankelijke verhoging van het aantal prikkels dat nodig is om de reflex uit te lokken. Het methanol extract van lavendel (200-600 mg/kg) veroorzaakte dosis-afhankelijke sedatieve effecten bij muizen. Om de sedatieve effecten van lavendel te herkennen werd de onbeweeglijkheid van overprikkelde muizen, opgewekt door cafeïne, nagegaan na het inhaleren van lavendel. Lavendelgeur zorgde ervoor dat muizen minder gingen bewegen tijdens een cafeïne boost. Ook werden de muizen extra geprikkeld door het veroorzaken van een lik-/bijtreactie. Deze door capsaïcine veroorzaakte reactie werd aanzienlijk verminderd door een injectie van lavendel en linalool! Zowel orale toediening als inhalatie van lavendel etherische olie verminderde de chemische en thermische pijn aanzienlijk zonder aanwijzingen voor centrale bijwerkingen bij volwassen muizen.

3. Epilepsie en neurobescherming

Blootstelling aan lavendel verbeterde effectief de tekorten in het ruimtelijk geheugen. Toediening van lavendel in een diermodel van de ziekte van Alzheimer keerde de ruimtelijke leertekorten effectief om. Dat is natuurlijk nieuws waar je niet omheen kunt draaien. Ook de herhaalde toepassing van lavendel bij muizen toonde een sneller begin van de slaap met een langere duur van de slaap wat naast Alzheimer nog voor veel meer verschillende aandoeningen en ziektes een bijzonder positieve werking kan hebben. Daarbij komt ook dat lavendel het begin van een epileptische aanval afremde, de duur verkortte, en de intensiteit verminderde bij de muizen. Inhalatie van lavendel bleek ook stuiptrekkingen te remmen die opgewekt werden door pentylenetetrazol, nicotine, of elektroshock bij muizen. Van linalool, een van de hoofdbestanddelen van lavendelolie, is aangetoond dat het de convulsie remt die opgewekt wordt door pentylenetetrazol en transcorneale elektroshock in verschillende diermodellen. Het neuroprotectieve effect, ofwel de berscherming van de hersencellen, van lavendelolie werd onderzocht bij muizen.

Even heel duur beschreven:

Focale cerebrale ischemie werd opgewekt door de intraluminale occlusie. Van een waterig extract van lavendel werd aangetoond dat het glutamaat-geïnduceerde neurotoxiciteit vermindert in de cerebellaire granulaire celcultuur van rat-pups. Lavendelolie verminderde aanzienlijk de neurologische uitvalscores, de infarctgrootte, en de niveaus van door mitochondriën gegenereerde reactieve zuurstofspecies en verzachtte de neuronale schade bij focale cerebrale ischemie, geïnduceerd door de intraluminale occlusie bij muizen.

Focale Cerebrale ischemie is het uitvallen van plaatselijke cellen wat vaak wordt veroorzaakt door een ontsteking en zo de hersencellen kunnen beschadigen. Lavendel etherische olie zorgde tijdens deze proef voor een sterke vermindering in schade en een grotere kans op herstel!

De verdrietige dierproeven die aantonen dat de etherische lavendel olie werkt

Eerlijk is eerlijk, wij zijn echt niet blij met dierproeven en dit waanzinnig en prachtig resultaat heeft een bijzonder zwaar offer gebracht. De hypocrisie die hier zich ontpopt vinden wij, en vooral de schrijver van dit artikel dan ook teleurstellend en bieden daarom onze welgemeende excuses aan voor het gebruiken van de informatie die is verkregen door deze proeven.

Werkingsmechanismen van lavendel in het zenuwstelsel

Er werden verschillende onderzoeken uitgevoerd om het werkingsmechanisme van lavendel in neuronale weefsels op te helderen. Lavendel remde de ontstekingsreactie in menselijke monocyten af. Een monocyt is een ronde of ovale witte bloedcel en is een deel van het immuunsysteem van het menselijk lichaam. Antioxidant en relatief zwakke cholineremmende werking werd gemeld voor lavendel en linalool. Linalool remde de afgifte van acetylcholine en verandert de ionkanaalfunctie bij de neuromusculaire junctie. Deze bevindingen wijzen erop dat verschillende doelwitten die relevant zijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer; anticholinerge, neuroprotectieve en antioxiderende activiteiten in lavendel gevonden kunnen worden. Het neuroprotectieve effect van lavendelolie tegen cerebrale ischemie/reperfusieschade wordt toegeschreven aan zijn antioxiderende werking.

Menselijke studies

Hoewel er veel discussie is over de vraag of lavendelsoorten een belangrijk klinisch potentieel hebben, alleen of als toevoeging aan andere stoffen, ondersteunen veel studies bij mensen de werkzaamheid ervan bij verschillende neurologische en psychologische aandoeningen. In verschillende klinische studies werd lavendel vooral gebruikt bij orale toediening, aromatherapie of massage, en er werden veel voordelen geclaimd van het gebruik op zo’n manier. Behalve psychologische effecten zou aromatherapie met de Lavendel etherische olie ook therapeutisch werkzaam zijn door de fysiologische effecten van de ingeademde vluchtige verbindingen. Men gelooft dat ingeademde lavendel werkt via het limbisch systeem, vooral de amygdala en de hippocampus. Linalool en linalylacetaat worden snel door de huid geabsorbeerd na plaatselijke toepassing met massage en zouden depressies in het centrale zenuwstelsel kunnen veroorzaken.

Angst, Depressie, en etherische lavendel olie

Lavendel werd gebruikt bij de behandeling van angststoornissen en verwante aandoeningen. Er werden drie klinische trials geïdentificeerd die de werkzaamheid onderzochten van een oraal lavendeloliepreparaat (silexan; een etherische olie die door stoomdestillatie uit lavendelbloemen wordt gemaakt), één keer per dag toegediend in een dosis van 80 mg/dag, bij subsyndromale (gemengde) angststoornis en gegeneraliseerde angststoornis, en bij rusteloosheid en agitatie. Het anxiolytische effect van lavendel was superieur aan dat van placebo bij 221 patiënten die aan angststoornis leden. Bovendien verbeterde lavendel geassocieerde symptomen zoals rusteloosheid, verstoorde slaap en somatische klachten en had het een gunstige invloed op het algemeen welbevinden en de kwaliteit van leven.

Ken je nog Lorazepam? Talloze bijwerkingen, maar als spierverslapper deed het wat het moest doen. In het verlengde van deze studie werd de werkzaamheid van een 6 weken durende inname van een oraal lavendeloliepreparaat, vergeleken met lorazepam, onderzocht bij volwassenen met gegeneraliseerde angststoornis. Deze studie wijst uit dat lavendel effectief gegeneraliseerde angst vermindert, vergelijkbaar met 0,5 mg/dag lorazepam. Dat zijn resultaten waar we op zitten te wachten. Vermindering van angst en stemmingsverbetering werden gemeld bij zesendertig patiënten die opgenomen waren in een intensive care afdeling, die lavendelolie (verdund tot 1% concentratie) aromatherapie kregen. Dezelfde resultaten werden gemeld bij veertien vrouwelijke patiënten die behandeld werden met chronische hemodialyse. Een onderzoek op een intramurale afdeling voor neurologie met langdurig verblijf toonde verhoogde stemmingsscores en verminderde psychologische nood na aromatherapie met lavendel vergezeld van tea tree en rozemarijn. Een onderzoek naar het effect van lavendel aromatherapie (verdund tot 2% concentratie) op angst en depressie bij de hoog-risico postpartum vrouw toonde een significante verbetering van de PostNatale Depressie (PND) en de Angststoornis. Lavendelgeur verminderde angst bij tandheelkundige patiënten; het heeft echter geen effect op tandartsangst rond gedachten aan toekomstige tandartsbezoeken.

Hersengolven en de werking van etherische lavendel olie

Neuro-beeldvorming en etherische lavendel olie

We blijven nog even in vakjargon om goed de resultaten van de studies door te kunnen nemen. Evaluatie van de regionale stofwisselingsactiviteit van de hersenen bij tien gezonde vrouwen na de lavendelgeurprikkel toonde neuronale verhoging aan in de orbitofrontale, achterste cingulate gyrus, hersenstam, thalamus, en cerebellum en vermindering van activiteit in de pre/post-centrale gyrus en het frontale oogveld. Deze bevindingen wijzen erop dat lavendel aromatherapie naast het ontspanningseffect bij sommige proefpersonen ook het arousal niveau kan verhogen. Dat betekent dat het verweken van prikkels en dus je alertheid met vele malen verhoogt kan worden. Met behulp van fMRI werd bij negentien gezonde deelnemers een significante activering gemeld in belangrijke hersenstructuren, waaronder de primaire olfactorische cortex, entorhinale cortex, hippocampus en parahippocampale cortex, thalamus, hypothalamus, orbitofrontale cortex, en insulaire cortex en de uitbreiding ervan naar het inferieure laterale frontale gebied, na toepassing van 10% lavendel verdund in dipropyleenglycol. Corticale perfusieverhoging na zintuiglijke stimulatie met lavendel werd geëvalueerd met single photon emissie computertomografie bij tien gezonde volwassenen. Een duidelijke activering werd waargenomen in de gyrus rectus, de orbitofrontale cortex, en de superieure temporale corticale gebieden. Een lichte perfusieverhoging bestond ook in de middelste temporale en pariëto-occipitale gebieden. Lavendelgeur van de geweldige etherische lavendel olie werd toegediend via de orthonasale (geur waargenomen door de neus) en retronasale (geur waargenomen door de mond) routes en de hersenrespons werd gemeten met fMRI bij 20 proefpersonen. Naast de activering aan de basis van de centrale sulcus door lavendel, resulteerde retronasale stimulatie met geur in een significante piek in de ventrale insula, vergeleken met orthonasale toepassing. Daarentegen leverde orthonasale toepassing een piek op in de rechter caudatekern die de significantie benaderde in vergelijking met retronasale manier.

Elektro-encefalografie (EEG) en etherische lavendel olie

Er is gesuggereerd dat sommige neurologische aandoeningen met belangrijke EEG veranderingen, zoals epilepsie, baat kunnen hebben bij aromatherapie. Lavendel beïnvloedt het menselijke EEG patroon vergezeld van zijn anxiolytische werking. Men rapporteert dat inhalatie van lavendel (verdund tot 10% concentratie) gedurende 3 minuten het alfa-vermogen van het EEG verhoogt, zoals angst vermindert en de proefpersoon in een beter humeur brengt bij 40 gezonde volwassenen. Toenames in de theta en alfa golfactiviteit kunnen een scala van algemene ontspanningseffecten veroorzaken en kunnen met chemische en niet-chemische technieken opgewekt worden. Er is aangetoond dat tijdens inhalatie met lavendel (verdund tot 10% concentratie) bij 20 deelnemers de kracht van de theta en alfa golfactiviteiten in alle hersengebieden aanzienlijk toenam. Deze studie vond ontspannende effecten met toenames van alfagolf activiteiten na toediening van lavendel; wat wijst op het EEG bewijs van ontspanning door lavendel aromatherapie. Verder wordt gemeld dat lavendel aromatherapie EEG patronen produceert die kenmerkend zijn voor het zich prettig voelen van proefpersonen. Lavendelolie toegediend in een aromastroom vertoont een bescheiden werkzaamheid bij de behandeling van geagiteerd gedrag bij patiënten met ernstige dementie.

Hersengolven geven de activiteit van het brein weer. Hersenactiviteit kan worden gemeten aan de hand van hersengolven. Dit zijn kleine elektrische stroompjes die meetbaar zijn via het aantal trillingen of golven per seconde.

Theta golven worden geproduceerd tijdens fasen van de slaap die minder diep zijn. Ze kunnen ook worden geproduceerd in een staat van extreme ontspanning. Thetagolven worden gemeten bij 4-8 Hz.

Alfa golven worden geproduceerd bij niet bijzonder hard concentreren op een taak. Ze ontstaan bij enigszins ontspannen; informatie verwerken zonder intensief concentreren. Ze meten op 8-12 Hz.

Slaap en etherische lavendel olie

Lavendel is voorgesteld als een uitstekend natuurlijk middel om slapeloosheid te behandelen en de slaapkwaliteit te verbeteren. Onderzoek naar de effectiviteit van lavendelgeur op de kwaliteit van de slaap toonde aan dat lavendel de gemiddelde scores van de slaapkwaliteit verbeterde bij vijftien gezonde studenten, bij vierenzestig patiënten met ischemische hartziekten, en bij vierendertig vrouwen van middelbare leeftijd met slapeloosheid. Tien personen met slapeloosheid, geverifieerd door een score van 5 of meer op de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), werden behandeld met lavendelgeur. Zes tot acht druppels lavendelolie die elke avond aan het patroon werden toegevoegd, verbeterden de PSQI score met -2,5 punten. Opmerkelijker verbeteringen werden gezien bij vrouwen en jongere deelnemers.

Oraal lavendeloliepreparaat (80 mg/dag) vertoonde een significant gunstige invloed op de kwaliteit en duur van de slaap en verbeterde de algemene geestelijke en lichamelijke gezondheid zonder ongewenste sedatieve of andere geneesmiddel-specifieke effecten te veroorzaken bij 221 patiënten die leden aan subsyndromale (gemengde) angststoornis. Een mengsel van etherische oliën, waaronder lavendel, basilicum, jeneverbes en zoete marjolein, blijkt slaapstoornissen te verminderen en het algehele welbevinden bij oudere patiënten te verbeteren. In een klinische studie bij vier van benzodiazepine afhankelijke geriatrische patiënten was er door het stoppen van de behandeling met benzodiazepine een aanzienlijke afname van de slaapduur, die door vervanging van aromatherapie met lavendelolie weer op het oude peil kwam. Deze studie suggereerde dat omringende lavendelolie gebruikt zou kunnen worden als tijdelijke verlichting van voortdurende medicatie tegen slapeloosheid en de bijwerkingen van deze medicijnen vermindert. In een studie bij eenendertig gehospitaliseerde patiënten vertoonde toediening van lavendelgeur een tendens naar een betere kwaliteit van waakzaamheid overdag en een meer volgehouden slaap ‘s nachts.

(…) een aanzienlijke afname van de slaapduur, die door vervanging van aromatherapie met lavendelolie weer op het oude peil kwam.

Pijn en etherische lavendel olie

Van lavendel werd gemeld dat het nuttig is bij de behandeling van acute pijn, zowel als chronische of hardnekkige pijn. Er is aangetoond dat voetmassage met lavendel etherische olie bij 100 IC patiënten, van wie 50% kunstmatige beademing kreeg, effectief was bij het verlagen van bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie, waakzaamheid en pijn. Behandeling van recidiverende aphthous ulceratie met lavendelolie bij 115 patiënten bracht een aanzienlijke pijnverlichting aan het licht, meestal vanaf de eerste dosis, vermindering van de zweergrootte, verhoogde snelheid van mucosaal herstel, en genezing binnen drie dagen na de behandeling, vergeleken met de basislijn en placebogroepen. Stressniveau, de bispectrale index, en pijnintensiteit bij het inbrengen van een naald verminderden aanzienlijk na vijf minuten zuurstof toegediend te hebben gekregen met een gezichtsmasker omhuld met lavendelolie, vergeleken met de controle bij 30 vrijwilligers. Aromatische oliemassage met essentiële oliën gemengd met lavendel, scharlei en marjolein in een verhouding van 2 : 1 : 1 bij 48 poliklinische patiënten met primaire dysmenorroe verlichtte de pijn en verkortte de duur van de dysmenorroe.

Succesvol en veilig!

Aromatherapie met lavendel werd ook gerapporteerd als een succesvolle en veilige aanvullende therapie bij de vermindering van pijn na de keizersnede bij 200 zwangere vrouwen en na episiotomie bij 60 primiparous vrouwen en bij perineaal ongemak na een normale bevalling bij 635 vrouwen. Er is aangetoond dat lavendel aromatherapie via een zuurstof gezichtsmasker met twee druppels 2% lavendelolie de vraag naar opioïden kan verminderen bij 25 patiënten na de onmiddellijke postoperatieve periode van een borstbiopsie operatie en naar andere pijnstillers bij 54 patiënten die een laparoscopische verstelbare maagband ondergingen. In tegenstelling tot deze waarnemingen, verlicht het aroma van etherische olie van lavendel angst maar niet de waarneming van pijn tijdens electieve cosmetische gezichtsinjecties met botulinum toxine voor de correctie van glabellaire rimpels.

Een kuur van acht sessies manuele acupressuur met lavendelolie (3% lavendelolie; gebruikt als massagesmeermiddel) over een periode van drie weken bij patiënten met aspecifieke subacute nekpijn (32 patiënten) of lage rugpijn (61 patiënten) verlichtte de nek- en rugpijn aanzienlijk en verbeterde de bewegingen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Inhalatie van lavendel etherische olie wordt gesuggereerd een effectieve en veilige behandelingsmodaliteit te zijn bij de acute behandeling van migraine hoofdpijn. 47 patiënten met migraineaanvallen meldden een aanzienlijke vermindering van de ernst van de pijn en de bijbehorende symptomen na vijftien minuten inhaleren van lavendelolie (2-3 druppels van de etherische olie van lavendel op hun bovenlip gewreven) in de vroege stadia van de aanvallen. Aromatherapie massage met lavendel vergezeld van rozengeranium, roos, en jasmijn in amandel- en teunisbloemolie eenmaal per week gedurende 8 weken wordt gemeld als een effectieve behandeling van menopauzesymptomen zoals opvliegers, depressie, en pijn bij climacterische vrouwen.

Cognitie en etherische lavendel olie

Het gebruik van aroma’s om affect en stemming te moduleren is gemeld door verschillende oude en middeleeuwse geneesheren. De positieve effecten van verschillende geneeskrachtige planten als cognitieverhogers zijn door deze vroege ontdekkingen gerapporteerd. Om de olfactorische invloed van de etherische oliën van lavendel op cognitieve prestaties en stemming bij gezonde vrijwilligers te beoordelen, werd de Cognitive Drug Research computergestuurde cognitieve beoordelingsbatterij uitgevoerd bij 144 deelnemers. Analyse van de prestaties bracht aan het licht dat lavendelgeur (vier druppels olie in een diffuser) een significante afname van de prestaties van het werkgeheugen veroorzaakte, evenals een verminderde reactietijd voor zowel geheugen als aandacht. Bovendien werd voor lavendel een significant effect gevonden ten opzichte van controles voor de mate van tevredenheid, wat erop wijst dat lavendel in staat is de stemming te verhogen, of tenminste een goede stemming te handhaven tijdens het afwerken van een uitdagende testbatterij onder laboratorium condities.

Goed voor je examen!

Er is een verbetering van de emotionele toestand in de werkomgeving na het gebruik van de lavendelolie branders. Bij gebruik van lavendelolie in branders gedurende een periode van 3 maanden meende bijna 90% van de ondervraagden (in totaal 66 proefpersonen) dat er een verbetering in de werkomgeving was opgetreden na het gebruik van lavendelolie. Aromatherapie bestaande uit het gebruik van rozemarijn en citroen etherische olie ‘s morgens, en lavendel en sinaasappel ‘s avonds toonde een aanzienlijke verbetering in persoonlijke oriëntatie in verband met cognitieve functie bij 28 bejaarde patiënten die aan verschillende vormen van dementie leden. Men heeft aangetoond dat onbewuste waarneming van lavendelgeur het foutenpercentage bij de wiskundige en lettertellingstests aanzienlijk kan beïnvloeden.

In aanwezigheid van de geur van lavendel maakten 108 proefpersonen minder fouten dan in aanwezigheid van geen geur of de geur van jasmijn. Ter vergelijking is gemeld dat lavendel het rekenkundig redeneren aantast, maar niet het geheugen, in vergelijking met kruidnagel, zonder een gelijktijdig effect op de stemming voor beide geuren. Toepassing van orale lavendel (80 mg/dag) gedurende zes weken bij vijftig patiënten die leden aan neurasthenie of posttraumatische stressstoornis vertoonde aanzienlijke verbeteringen van hun algemene geestelijke gezondheidstoestand en kwaliteit van leven.

Veiligheid

Hoewel er voldoende bewijsmateriaal bestaat om lavendel aan te bevelen voor de kortdurende behandeling van sommige neurologische aandoeningen, zijn er langetermijnproeven en observationele studies nodig om de veiligheid van langdurig gebruik vast te stellen, evenals de algemene werkzaamheid in de context van behandeling en beheer van deze aandoeningen. De beschikbare gegevens wijzen erop dat kortdurende therapie met lavendel betrekkelijk veilig is. Er zijn echter enkele meldingen van bijwerkingen na toepassing van lavendel. Gynaecomastie die samenviel met de topische toepassing van producten, die lavendel en tea tree olie bevatten, werd gemeld bij drie jongens tussen 7 en 10 jaar. Gynaecomastie verdween bij alle patiënten kort na het staken van de producten die deze oliën bevatten. Verder bleek uit studies in menselijke cellijnen dat lavendelolie oestrogene en anti-androgene activiteiten had. Lavendel moet ook voorzichtig gebruikt of vermeden worden bij patiënten met bekende allergie voor lavendel.

In verschillende proeven toonde lavendel bij een aantal patienten meer bijwerkingen dan in de placebogroepen. Zoals elk gebruik van medicatie, voedsel, supplementen of meer kunnen verschillende individuen gevoeliger zijn voor bepaalde ‘producten’. Dat kunnen genetische kenmerken veroorzaken, gevoeligheid door ziekte of een bepaald gevolgd dieet. Let daarom altijd bij gebruik op oliën welke veranderingen je herkent, en vermijd overmatig gebruik.

Bespreek te allen tijde vooraf het gebruik van de oliën naar aanleiding van een ziekte of aandoening dit goed door met je arts.


Auteur artikel: Boris Lankhuijzen
bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612440/
Auteur bron: P. H. Koulivand and M. K. Ghadiri

3 Comments

 • Post Author
  Boris Lankhuijzen
  Posted 21 augustus 2022 at 15:48

  Voor mij is het voor het slapen ontzettend belangrijk. Door dit bericht kan ik wat meer nadenken over het ritueel en misschien mijn slaap nog meer bevorderen!

 • Marieke van Soest
  Posted 23 augustus 2022 at 07:52

  De dag eindigen met lavendel en sinaasappel word door dit artikel weer even bevestigt in de ontspannende werking en humeur verbeterend. Als pijnstiller zal ik nu ook aan de lavendel denken!

  Dankjewel voor het schrijven van deze mega informatieve blog.

 • Judith Nauta
  Posted 24 augustus 2022 at 08:46

  Ik gebruik graag lavendel voor het slapen gaan, op brand/snijwonden en om rust in mijn hoofd te creëren. Maar ook bij mijn paarden! Leuk om te lezen hoeveel studies er ook zijn gedaan over Lavendel 🙂

Schrijf een recentie

5 × 2 =